Negativ rente

Men mener det spørs på hvor tregt næringslivet er på å tilpasse seg en så lav rente. Det var bred enighet om at husholdningene ville redusere forbruket og øke

Les mer