Varmepumpe hokksund

Pass på at varmepumpe løv og annet ikke samler seg opp eller på noen måte påvirker funksjonen til pumpen. En hovedregel er at dess lengre fyringssesong du har. Noen

Les mer